Organizator | Klinični oddelek za nefrologijo UKC Ljubljana

Simpozij z mednarodno udeležbo

KOMPLEMENT IN BOLEZNI LEDVIC

Datum:  19.-20. Maj 2023

Kraj: Hotel Bled Rose, Bled; dvorana Rose

Kotizacija:

specialisti 120€, specializanti 80€

Podatki za plačilo:

Prejemnik: Univerzitetni klinični center Ljubljana

IBAN: SI56 01100-6030277894;
Referenca: SI56 2993054-0233399;
s pripisom: »Komplement in bolezni ledvic«