Splošne informacije

ORGANIZATOR

KO za nefrologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

ORGANIZACIJSKI ODBOR

doc.dr. Andreja Aleš Rigler,dr.med., vodja hospitalnega oddelka KO za nefrologijo

doc.dr. Željka Večerić-Haler, dr.med.

doc.dr. Gregor Mlinšek, dr.med.

STROKOVNI ODBOR

doc.dr. Andreja Aleš Rigler,dr.med., vodja hospitalnega oddelka KO za nefrologijo

doc.dr. Željka Večerić-Haler, dr.med.

doc.dr. Gregor Mlinšek, dr.med.

prof.dr. Miha Arnol, dr.med., predstojnik KO za nefrologijo