Splošne informacije

ZNANSTVENO SREČANJE Z MEDNARODNO UDELEŽBO
KOMPLEMENT IN BOLEZNI LEDVIC

DATUM, LOKACIJA: 19.-20.5.2023; HOTEL BLED ROSE, BLED, SLOVENIJA

SPLOŠNE INFORMACIJE

Znanstveno srečanje Komplement in bolezni ledvic je namenjeno zdravnikom specialistom in specializantom interne medicine, nefrologije, revmatologije in drugih internističnih strok in vsem zdravnikom, ki želijo pridobiti ali dopolniti znanje o vlogi komplementa pri razvoju ledvičnih bolezni ter se podučiti o sodobnem pristopu k bolniku z ledvično boleznijo povezano z motnjo komplementa.

KREDITNE TOČKE

Zdravniška zbornica Slovenije prizna udeležbo na srečanju kot strokovno izpopolnjevanje za podaljšanje licence.

KOTIZACIJA

Kotizacija znaša 120 EUR za zdravnike specialiste in udeležence drugih strok in 80 EUR za zdravnike specializante. V kotizacijo je vključen davek na dodano vrednost. Kotizacija vključuje udeležbo na strokovnem programu, knjigo Komplement in bolezni ledvic in plačilo dodelitve kreditnih točk za stalno podiplomsko izpopolnjevanje ZZS. Študenti so oproščeni kotizacije.

PRIJAVA

Prijavite se preko elektronskega obrazca do 10. maja 2023. Na osnovi prijave bomo izstavili račun.

KRAJ SREČANJA

Bled Rose hotel, Bled, Slovenija (dvorana Rose).

POTRDILO O UDELEŽBI

Potrdilo o udeležbi boste prejeli po zaključenem srečanju.

DODATNE INFORMACIJE

Po elektronski pošti:  info@komplement.si